keskiviikko, 15. heinäkuu 2009

Sukukokous 2009

AIKA: LAUANTAINA 18.7.2009

PAIKKA: Riihimäen varuskunnan upseerikerho, Varuskunta rak 40, 11310 RIIHIMÄKI

OHJELMA:

KLO 12-12.30 ILMOITTAUTUMINEN ja OSALLISTUJIEN VASTAANOTTO


KLO 12.30-13 varuskunnan esittely


KLO 13-14 LOUNASPÖYTÄ – alustava hinta max 10-15€ / aikuinen (selviää 18.7. mennessä).


KLO 14-15 SUKUKOKOUS (sääntömääräiset asiat ja sääntömuutosehdotus)


KLO 15 JÄLKEEN ILTAPÄIVÄOHJELMAA lähiseudun runsaasta tarjonnasta:

 • Viestimuseo (upseerikerhon vieressä)

 • Kaupungin museo

 • Taidemuseo

 • Lasimuseo

 • Metsästysmuseo

 

Aktiiviohjelmasta kiinnostuneille:

 • maauimala

 • Puuhamaa Tervakoskella (15 min ajomatka)

 

Illalla mm. Riutanharjun tanssilava!

(http://plaza.fi/matkalaukku/kotimaa/hame/riihimaki/riihimaki-on-katevasti-matkan-varrella)

MAJOITTUMINEN:

-       Hotelli Linnea: Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki, puh +358 (0)19 7721, fax +358 (0)19 729 027, linnea@nexthotels.fi
-       Hotelli Seurahuone: Hämeenkatu 29, 11100 Riihimäki, p. 019 716 270, http://www.seurahuone.fi/etusivu.html
-      
Matkailukeskus Lempivaara: Karhintie 196, 11130 Riihimäki, tel. +358(0)19 - 719 200, http://www.lempivaara.com/

(Ilmoittautumisen yhteydessä vastaamme tarkemmin majoitus- ja liikennekysymyksiin...)

 

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET (ja lisätiedot):  13.7.2009 mennessä:

 • Kirsi Hirvonen / kirsi.hirvonen@metsa.fi / 040-520 4427

 • Ilpo Alanko / ilpo.alanko@welho.com / 0440-963 105

(Ilmoita samalla ruoka-allergiat!)

 

Huom! Jos kokouskutsussa oli vääriä osoite- tai henkilötietoja, ilmoita meille (vaikket olisi tulossakaan kokoukseen) niin saamme jäsenluettelomme ajan tasalle. Ja jos joku lähisukulaisesi ihmettelee, missä kutsu viipyy, vinkkaa meille – syynä voi olla väärä osoitetieto! 

***************************

ESITYSLISTA 18.7.2009

 
1§ Kokouksen avaus
 
2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 
3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 
4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 
5§ Sukuseuran toimintakertomuksen, tilinpäätöksien ja tilintarkastajien lausuntojen esittäminen
 
6§ Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 
7§ Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 
8§ Toimintasuunnitelman esittäminen
 
9§ Sääntömuutosasia: hallituksen jäsenten määrä
 
10§ Valitaan puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle toimikaudelle
 
11§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 
12§ Muut asiat
 
13§ Kokouksen päättäminen
 
 
*****
 
Virallisen kokouksen jälkeen vapaata ohjelmaa

TERVETULOA!

 

 

 

 

tiistai, 14. heinäkuu 2009

Tervehdys sukukokoukseen Riihimäelle

Mukavaa ja onnistunutta sukukokousta kaikille täältä sateisesta Joensuusta! Olemme hengessä mukana, kun emme tällä kertaa päässeet osallistumaan.

Lämpimin terveisin,

Cool Eija Tuupanen-Laakkonen, Mira, Janita ja Markku Laakkonen

Vietimme Miran Kriparijuhlaa 13.6. 2009 Joensuussa, josta kuva

1247600149_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

sunnuntai, 22. huhtikuu 2007

LIEKSAN SUKUKOKOUKSEN 2005 RYHMÄKUVA

536031.jpg

sunnuntai, 22. huhtikuu 2007

SUKUKOKOUKSEN OSALLISTUJIA

535918.jpg

sunnuntai, 22. huhtikuu 2007

LIEKSAN KOKOUKSEN TUNNELMISSA

535926.jpg
 • Tuupasen sukuseuran säännöt

  1§ NIMI JA KOTIPAIKKA


  Yhdistyksen nimenä on Tuupasen sukuseura ry, kotipaikka Joensuun kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi. 

   

  2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

  Sukuseuran tarkoituksena on Tuupasen suvun vaiheiden ja historian selvittäminen, suvun perinteiden vaaliminen ja yhteenkuuluvuuden edistäminen jäsentensä keskuudessa.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii

  -          järjestämään yhteisiä kokouksia ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia

  -          keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon

  -          harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä

  -          pitämään luetteloa suvun jäsenistä

  Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta.

   

  3§ JÄSENET

  Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen isän tai äidin puolelta sukuun kuuluva tai avioliiton kautta siihen siirtynyt henkilö. Sukuseuran jäsenet hyväksyy sen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka eroamalla sukuseuran kokouksessa. Jäseniltä peruttävän vuoruisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran vuosikokous. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää sen hallitus.           

   

  4§ HALLITUS

   Sukuseuran asioita hoitaa sen hallitus, joka on vuosikokouksen valitsema. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri voi toimia myös rahastonhoitajana.

   

  5§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

  Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

   

  6§ TILIT

  Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille 31. tammikuuta mennessä tilikauden päätyttyä.

   

  7§ SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

  Sukuseuran hallitus kutsuu koolle vuosikokouksen. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla ilmoitus sukuseuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

   

  8§ SUKUSEURAN KOKOUKSET

  Sukuseuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavoin kuin vuosikokous.

   

  9§ VUOSIKOKOUS

  Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • esitetään sukuseuran tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta;

  • päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

  • vahvistetaan jäsenmaksun suuruus;

  • valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimikaudelle;

  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

  10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

  Päätös sukuseuran sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä läsnä olevien äänistä.

   

  11§ SUKUSEURAN SÄÄNNÖISSÄ MAINITSEMATTOMAT SEIKAT

  Muutoin sukuseuran toiminnassa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.  

    

 • Kokouspöytäkirjat


  Tuupasen sukuseuran vuosikokous 14.7 2007


   


   


   


  ESITYSLISTA


   


   


  1§ Kokouksen avaus


   


  klo 13.15 pj Ilpo Alanko avasi kokouksen


   


  2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi 20.5 2007 postitettu sukukirje ja ilmoitus Helsingin Sanomissa 21.6 2007


   


  Kokouksen osallistujat  14.7 2007


  Markku Laakkonen


  Saini Tuupanen


  Kalevi Tuupanen


  Veli Tuupanen


  Salme ja Veijo Tuupanen


  Paula Tuupanen


  Kirsi Hirvonen, lapset Viivi ja Veera


  Katri Hirvonen


  Timo ja Niina Tuupanen, lapset Jenna ja Krista


  Sirkka Lempinen


  Lauri Tuupanen


  Saara Immonen, lapsenlapset Emmi ja Tiina


  Salme ja Yrjö Tuupanen


  Kimmo ja Kirsi Tuupanen, lapset Erik ja Toivo


  Ilpo Alanko


  Mai Niemi, lapsenlapsi Jade


  Tanja ja Jyrki Pehkonen, lapset Ronja, Jesse, Silja, Leevi


  Hellevi Tuupanen


  Tuomo Tuupanen


  Pekka Immonen


  Eila Tuupanen


  Esa Tuupanen


   


  3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta


   


  Ilpo Alanko valittiin puheenjohtajaksi, Eija Tuupanen-Laakkonen valittiin sihteeriksi, Veli ja Saini Tuupanen valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi


   


  4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen


   


  Hyväksyttiin esityksen mukaisena.


   


  5§ Sukuseuran toimintakertomuksen, tilinpäätöksien ja tilintarkastajien lausuntojen esittäminen


  Toimintakertomus tehty vuodelta 2003-2005. Yksi kokous 2005 Lieksassa. Internetissä on blogi: http://tuupanen.vuodatus.net.


   


   


  6§ Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen


   


   Sihteeri esitteli tilitiedot ja pj  luki tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.


   


  7§ Tuupasen sukuseuran sääntöjen muuttaminen kotipaikkakunnan osalta


   


  Hyväksyttiin yksimielisesti sääntömuutos pykälään 1: Tuupovaaran kunnan tilalle Joensuun kaupunki. Tuupovaaran kuntaa ei enää ole vaan se on osa Joensuuta. Ilmoitetaan muutos säännöissä patentti- ja rekisterihallitukseen.


   


  8§ Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus


   


  Jäsenmaksu on edelleen 10 €/perhekunta/vuosi


   


  9§ Toimintasuunnitelman esittäminen


   


   Toimintasuunnitelma käsiteltiin suullisesti. Kerätään tarinoita Tuupasen suvusta ja kootaan ne. Valokuvia kerätään myös. Hallitus toimeenpanevana tahona. Kimmo Tuupanen esitti seuraavaksi kokouspaikaksi 2009 Riihimäkeä. Toimintasuunnitelmasta tarkemmin jäsenkirjeessä.


   


  10§ Valitaan puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle toimikaudelle


   


  Puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Alanko


  Sihteeriksi ja rahaston hoitajaksi valittiin Kirsi Hirvonen


  Hallitus Kimmo Tuupanen, Yrjö Tuupanen, Eila Tuupanen, Eija Tuupanen-Laakkonen


  Veli Tuupanen jää pois hallituksesta ja puheenjohtaja kiitti osallistumisesta. Valinta on ehdollinen kunnes säännöt on vahvistettu patentti- ja rekisterihallituksessa (hallitus pj + 4 jäsentä).


   


  11§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa


   


   Tilintarkastajiksi  valittiin Saini ja Raija Tuupanen. Varatilintarkastajiksi valittiin Markku Laakkonen ja Veli Tuupanen.


   


  12§ Muut asiat


   


  Ilmoitettiin suvun perhetapahtumista ja tiedot korjataan jäsenrekisteriin.


   


  13§ Kokouksen päättäminen


  puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.


  *****************  Tuupasen sukuseura ry:n vuosikokous  9.7 2005,


  Ruunaan matkailu, Lieksa


   

  ESITYSLISTA

   

  1§ Kokouksen avaus


  Pj. IlpoAlanko avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi klo13.

   


  2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta oli ilmoitettu jäsenille  jäsenkirjeellä toukokuussa viikolla 21, Lisäksi oli ilmoitukset lehdissä: Helsingin sanomat viikolla 25, Lieksan lehti viikolla 25, Karjalainen viikolla 25 (23.6-05) ja Pogostan Sanomat viikolla 26 (30.6-05). Kokouksessa olivat kaikki hallituksen jäsenet läsnä ja osallistujia oli ilmoittautunut 66.  3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja ääntenlaskijain valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Alanko, sihteeriksi Eija Tuupanen-Laakkonen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Laakkonen ja Hellevi Tuupanen  4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  Työjärjestys hyväksyttiin muuten, mutta vuosikokouksen päivämääräksi korjattiin esityslistaan 9.7-05 virheellisen ajankohdan (10.7 -05) sijasta  5§ Sukuseuran toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausuntojen esittäminen
  Sihteeri luki toimintakertomuksen, tilipäätöksen ja tilintarkastajien lausunnot ja ne hyväksyttiin (liittenä)  6§ Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
  Tilipäätös vahvistetiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.  7§ Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
  Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 10€/ruokakunta.  8§ Toimintasuunnitelman esittäminen
  Sihteeri luki toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin (liitteenä)  9§ Valitaan puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle toimikaudelle
  Puheenjohtajaksi valittiin IlpoAlanko, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Eija Tuupanen-Laakkonen, hallituksen jäseniksi Kimmo Tuupanen ja Veli Tuupanen. Tuomo Tuupanen ei halunnut omasta toivomuksestaan jatkaa hallituksessa  10§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
  Tilintarkastajine toimivat Raija Tuupanen ja Saini Tuupanen sekä heidän varamiehinään Satu Tuupanen ja Timo Tuupanen  11§ Muut asiat
  Hellevi ja Tuomo Tuupasta kiitettiin erittäin hyvistä ja onnistuneista kokousjärjestelyistä  12§ Kokouksen päättäminen
  Pj Ilpo Alanko päätti kokouksen klo 14.20